Хидрогеоложки условия

Generic placeholder image

Геолого – метоложките видове почви, които изграждат терена на Кнежа обуславят слабата водообилност на по-голямата част от проучваната територия.

Льосовидните материали, които покриват преимуществено терена са силно водопроницаеми: коефициентът на филтрация е 2 – 2,2 метра/ денонощно. Те улесняват проникването на атмосферните води до водопоемните хоризонти – пясъците и чакълите.

Това е и основната причина за преминаване на водите от Белослатинската питателна система – хоризонтално и в дълбочина, който заедно с обилните води, получени при сметотечението през 1973 г. са обводнили значителна част от територията на община Кнежа.