Секторни анализи

Generic placeholder image

Секцията за секторни анализи можете да видите подробна информация от проучванията, които са направени от МИГ Кнежа за региона. Секторните анализи са публично достъпни с права за ползване, стига изрично да се посочи източника на анализа (МИГ Кнежа) и ОП.


Generic placeholder image

Развитие на неземеделски икономически дейности на територията на МИГ-Кнежа, възможности, насоки и добри европейски практики, с цел конкретизиране на възможностите за повишаване на местните доходи и подобряване качеството на живот


Generic placeholder image

Развитие на биологичното земеделие на територията на МИГ-Кнежа: Възможности и добри европейски практики, с цел подобряване качеството на живот чрез популяризиране на алтернативни земеделски практики