Дейност

Generic placeholder image

На тази страница можете да намерите всичко, свързано с подадените проекти, дейността на МИГ КНЕЖА и друга полезна информация, която касае партньорите.

Generic placeholder image

Информация за подадени проекти.

На тази страница можете да намерите пълна информация за статута на подадените проекти и класирания. Вижте повече.


Generic placeholder image

Годишни доклади.

На тази страница можете да свалите годишните доклади от отчета на дейността на проектите. Вижте повече.


Generic placeholder image

Допълнителни дейности.

От тук можете да свалите допълнителни документи за дейността на МИГ-Кнежа.