Техническо задание към "Публична покана...."

Техническо задание към "Публична покана...."