Публична покана по договор PD 50-94 от 13062012 за Закупуване на нов Автомобил (Обществена поръчка)

Публична покана по договор PD 50-94 от 13,06,2012 за Закупуване на нов Автомобил (Обществена поръчка)