Заповед за определяне на прием на заявление

Заповед за определяне на прием на заявление