Списък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността " Технически асистент" в МИГ- Кнежа

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността " Технически асистент" в МИГ- Кнежа