Покана до общото събрание на МИГ-Кнежа

Покана до общото събрание на МИГ-Кнежа