Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група-Кнежа има следното инвестиционно предложение Популяризиране ефективността на подхода ВОМР чрез създаване на информационен сайт исторически албум и провеждане на фермерски фестивал с цел запазване на МИГ като действащ субект

Последни Новини