Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група-Кнежа има следното инвестиционно предложение Популяризиране на подхода ВОМР и местната идентичност чрез инсталиране на информационен видео екран на централния градски площад Пенчо Янкулов"

Последни Новини