Покана за обществено обсъждане на Проект "Популяризиране ефективността на подхода ВОМР чрез създаване на информационен сайт исторически албум и провеждане на фермерски фестивал с цел запазване на Сдружение "Местна инициативна група -Кнежа като действащ субект" на 27.07.2020г. от 16.30 часа

Последни Новини