Покана за обществено обсъждане на Проект "Популяризиране на подхода ВОМР и местната идентичност чрез инсталиране на видео екран на централния градски площад "Пенчо Янкулов" на 27.07.2020г. от 10.30 часа

Последни Новини