Покана за участие в еднодневна работна среща свързана с консултиране за подготовка на стратегията за местно развитие за периода 2014-2020 г. на 15.12.2016г.